Kalendarz roku szkolnego

 • Rok szkolny 2017/2018

   Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  Wydarzenia
  • Rozpoczęcie roku szkolnego
   4 września 2017 r.
  • Wyjazd integracyjny dla klas 4-5
   11 - 13 września 2017 r.
  • Święto Patrona Szkoły
   15 września 2017 r.
  • Klasowe obchody Dnia Chłopaka
   29 września 2017 r.
  • Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 4-5
   3 października 2017 r.
  • Ślubowanie klas pierwszych
   10 października 2017 r.
  • Uroczyste obchody Święta Niepodległości
   10 listopada 2017 r.
  • Klasowe obchody Dnia Pluszowego Misia w klasach 0-3
   24 listopada 2017 r.
  • Andrzejki klasowe
   30 listopada 2017 r.
  • Mikołajki klasowe
   6 grudnia 2017 r.
  • "Świąteczny wieczór cudów"
   15 grudnia 2017 r.
  • Jasełka
   19 grudnia 2017 r.
  • Wigilie klasowe
   22 grudnia 2017 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna
   23 - 31 grudnia 2017 r.
  • Zakończenie I półrocza
   12 stycznia 2018 r.
  • Ferie zimowe
   15 - 28 stycznia 2018 r.
  • Początek II półrocza
   29 stycznia 2018 r.
  • Bal karnawałowy klas 0-5
   9 lutego 2018 r.
  • Walentynki klasowe
   14 lutego 2018 r.
  • Dzień bezpiecznego Internetu - Razem zmieniamy Internet na lepsze
   20 lutego 2018 r.
  • Klasowe obchody Dnia Kobiet
   8 marca 2018 r.
  • Dzień Liczby Pi w klasach 4-5
   14 marca 2018 r.
  • I Dzień wiosny - "Wielki przegląd małych form teatralnych"
   21 marca 2018 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna
   29 - 3 kwietnia 2018 r.
  • Dzień Ziemi
   16 kwietnia 2018 r.
  • Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3-Maja
   25 kwietnia 2018 r.
  • Szkolne obchody Dnia Dziecka
   20 maja 2018 r.
  • Zielona Szkoła
   4 - 8 czerwca 2018 r.
  • Zakończenie roku szkolnego
   22 czerwca 2018 r.
  Dni świąteczne
  • Święto Wszystkich Świętych
   1 listopada 2017 r.
  • Święto Pracy
   1 maja 2018 r.
  • Święto Konstytucji 3-go Maja
   3 maja 2018 r.
  • Boże Ciało
   31 maja 2018 r.
  Dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze / dyżur
   2 listopada 2017 r.
  • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze / dyżur
   3 listopada 2017 r.
  • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze / dyżur
   29 marca 2018 r.
  • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze / dyżur
   30 marca 2018 r.
  • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze / dyżur
   3 kwietnia 2018 r.
  • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze / dyżur
   30 kwietnia 2018 r.
  • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze / dyżur
   2 maja 2018 r.
  • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze / dyżur
   4 maja 2018 r.
  • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze / dyżur
   1 czerwca 2018 r.
  Kontakty z rodzicami
  • Zebranie z rodzicami uczniów klas 0 - 5
   5 września 2017 r.
  • Dzień Otwarty
   24 października 2017 r.
  • Dzień Otwarty
   5 grudnia 2017 r.
  • Termin poinformowanie rodziców o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną w klasach 4-5
   12 grudnia 2017 r.
  • Zebranie z rodzicami uczniów klas 0-5
   6 lutego 2018 r.
  • Dzień Otwarty
   20 marca 2018 r.
  • Dzień Otwarty
   17 kwietnia 2018 r.
  • Termin poinformowania rodziców o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną w klasach 4-5
   27 kwietnia 2018 r.
  • Zebranie z rodzicami uczniów klas 0-5
   8 maja 2018 r.
  Organizacja pracy szkoły
  • Termin wpisywania prognozowanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach 4-5
   19 grudnia 2017 r.
  • Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 0-3
   9 stycznia 2018 r.
  • Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 4-5
   11 stycznia 2018 r.
  • Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu klas 0-3
   30 stycznia 2018 r.
  • Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu klas 4-5
   1 lutego 2018 r.
  • Termin wpisywania prognozowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach 4-5
   8 maja 2018 r.
  • Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 4-5
   24 maja 2018 r.
  • Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 0-3
   29 maja 2018 r.
  • Rada pedagogiczna klas 0-3 podsumowująca rok szkolny 2017/2018
   26 czerwca 2018 r.
  • Rada pedagogiczna klas 4-5 podsumowująca rok szkolny 2017/2018
   28 czerwca 2018 r.