Rekrutacja

 • Rusza rekrutacja na rok szkolny 2018/2019!

  Dnia 3 lutego o godzinie 10:00 (budynek A) odbędzie się spotkanie w celu obejrzenia szkoły i rozmowy z Panią Dyrektor.
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców!

  Najbliższe spotkania rekrutacyjne odbędą się 17 lutego (sobota) godzina 10:00 oraz 17 marca (sobota) również godzina 10:00. 
  W budynku A przy ul. Kolegiackiej 1.
  Więcej informacji uzyskają Państwo w sekretariacie tel. (22) 885 65 04 lub  698 631 177.
  Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi!

   

  Zapraszamy dzieci do „zerówki” oraz klas 1-6!

  Przy zapisywaniu ucznia do szkoły niezbędny jest dowód osobisty rodzica oraz PESEL dziecka. Opłata wpisowa płatna do pięciu dni od zawarcia umowy kształcenia na nr konta:

  Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa 
  14 1500 1272 1212 7007 4185 0000
  Tytułem: Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia.