Rekrutacja

 • Nabór do szkół jest prowadzony w sposób ciągły.

  Zapraszamy dzieci do „zerówki” oraz klas 1-5!

  Przy zapisywaniu ucznia do szkoły niezbędny jest dowód osobisty rodzica oraz PESEL dziecka. Opłata wpisowa płatna do pięciu dni od zawarcia umowy kształcenia na nr konta:

  Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa 
  14 1500 1272 1212 7007 4185 0000
  Tytułem: Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia.