O nas

 • Zmieniamy myślenie o uczeniu się!

   

  Co nas wyróżnia:

  • Gwarantujemy bardzo wysoki poziom nauczania i wychowania uczniów.
  • Stwarzamy ciepłą bezpieczną i serdeczną atmosferę.
  • Pracujemy w oparciu o własne, autorskie lub modyfikowane programy nauczania.
  • W klasach młodszych cały materiał realizujemy w szkole i nie zadajemy prac domowych, od klasy trzeciej wdrażamy uczniów do systemu pracy klas starszych.
  • Dzieci szczególnie uzdolnione otoczone są indywidualną opieką pedagogiczną.
  • Uczniowie mający trudności w nauce pracują z reedukatorem.
  • Dzieci z wadami wymowy mają zajęcia z logopedą.
  • W wyjątkowych przypadkach funkcjonuje nauczanie indywidualne.
  • W czasie przerw dzieci są pod stałą opieką nauczycieli.
  • Dzieci korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych.
  • Rozbudowana oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć artystycznych i sportowych.
  • Organizujemy: atrakcyjne wycieczki, wyjścia i imprezy kulturalne oraz cykliczne warsztaty interdyscyplinarne.
  • Szkoła zatrudnia pielęgniarkę i psychologa.
  • Budynek, w którym znajduje się szkoła jest monitorowany i chroniony przez całą dobę.
  • Fundacja zatrudnia dodatkowo pracownika ochrony, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów.
  • Nowoczesne, kolorowe, dobrze wyposażone sale i ogromna hala gimnastyczna.
  • Nauka w klasach maksymalnie 18- osobowych.
  • Opieka nad uczniami od godziny 7:30 do 18:00.
  • Atrakcyjna lokalizacja.

   

  Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych:

  • W klasach młodszych uczymy dwóch języków obcych.
  • Język niemiecki, francuski lub hiszpański od klasy 3.
  • Rozszerzony program języka angielskiego od 6 do 8 godzin.
  • Konwersacje z języka angielskiego.
  • Gry i zabawy dydaktyczne w języku angielskim.
  • Od klasy 7 zapraszamy do klasy z elementami dwujęzyczności – 7 godzin języka angielskiego oraz elementy języka angielskiego na różnych przedmiotach.

   

  Wyżywienie:

  • W opłacie za szkołę uczniowie klas 0 – 3 otrzymują śniadanie oraz podwieczorek, klasy 4 – 6 śniadanie.
  • Obiady (możliwość wyboru dań) są usługą dodatkowo płatną.

   

  Szkoła na warszawskim Wilanowie!