Zajęcia w klasach 0 - 3

 • Kształcenie zintegrowane

  Założeniem edukacji zintegrowanej w naszej szkole jest wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Podejmujemy wielopłaszczyznowe działania edukacyjne tak, aby rozwój dzieci przebiegał harmonijnie. Naszym najmłodszym uczniom chcemy pokazywać i objaśniać świat: na zajęciach kształcenia zintegrowanego wprowadzamy treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, geograficzne, historyczne, patriotyczne i łączymy je z treściami muzycznymi, plastycznymi i teatralnymi. Chcemy rozbudzać ciekawość naszych uczniów oraz wspierać w odkrywaniu i rozwijaniu nowych pasji.

  Zajęcia w wymiarze 20-22 godzin w tygodniu.
 • Język angielski

  Intensywne nauczanie języka angielskiego od najmłodszych klas  wyróżnia naszą szkołę pośród innych. 6 godzin zajęć języka angielskiego w tygodniu pozwala na pełną realizację założeń programowych, jak również utrwalanie wiadomości, nadrabianie różnić i rozszerzanie zagadnień, szczególnie ciekawych dla uczniów. To elastyczne podejście pozwala stworzyć zespół  uczniów, którzy są dla siebie wsparciem i pomocą.
  Podczas zajęć języka angielskiego dzieci doświadczają i poznają język obcy na wielu płaszczyznach. Stawiamy nacisk zarówno na naukę, jak i zabawę dbając o komfort psychiczny i prawidłowy rozwój poznawczy naszych Uczniów. 
  Nasze zajęcia przepełnione są rozmowami w języku angielskim, nauką pisania, osłuchiwaniem się z językiem i różnorodnymi zajęciami twórczymi, które stymulują i ułatwiają implementację języka obcego za wykorzystaniem jak największej ilości bodźców. Nauka języka angielskiego w naszej szkole jest po prostu super!

  Zajęcia w wymiarze 6 godzin w tygodniu.
 • Plastyka

  Podczas zajęć plastycznych w naszej szkole dzieci nie tylko rozwijają swoje zdolności manualne, ale także pobudzają swoją kreatywność oraz kształtują wrażliwość na piękno. W czasie lekcji wykorzystywane są rozmaite techniki plastyczne: od typowych kredek czy plasteliny po węgiel i pastele. Dodatkowo do tworzenia prac wykorzystywane są nietypowe narzędzia malarskie czy podłoża. Dzięki temu dzieci doświadczają, że nawet z ryżu może powstać zimowy pejzaż, a z papierowych rolek kolorowe ptaki prosto z amazońskiej dżungli. Oprócz praktyki ważna jest także teoria, dlatego już od początku uczniowie wprowadzani są w zagadnienia związane ze sztuką, tak by móc poznawać jej dzieje w kolejnych latach.  W czasie zabaw i rozmów dzieci poznają m.in. czym jest barwa, martwa natura, artysta czy rzeźba.  Podczas takich lekcji dzieci obcują ze sztuką  i poznają wielkie dzieła i artystów. Najważniejsza w naszych zajęciach jest jednak dobra zabawa, a w pracach dzieci ich zaangażowanie, oryginalność i estetyka.

  Zajęcia w wymiarze 1 - 2 godzin w tygodniu.
 • Muzyka

  Muzyka jako jeden z ważniejszych kierunków edukacji w naszej szkole rozwija percepcję słuchową, aktywizuje postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną dzieci. Na zajęciach muzycznych ćwiczymy śpiew, prawidłowy oddech, trenujemy dykcję oraz wprawki przed właściwym śpiewem. W trakcie zajęć łączymy śpiew z zabawami ilustracyjnymi, rytmicznymi i tanecznymi. Na lekcjach rozwijamy umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych, flecie, a w pierwszej klasie także na dzwonkach chromatycznych, co jest związane z poznaniem notacji muzycznej i wartości nut. Uczniowie akompaniują do poznanych utworów, a także samodzielnie komponują. Muzyka klasyczna towarzyszy nam na większości zajęć, przenosząc nas w niezwykły świat dźwięków zarówno w głównej części lekcji jak i w czasie relaksu.

  Zajęcia w wymiarze 1 godzin w tygodniu.
 • Wychowanie fizyczne

  Zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole odbywają się na hali gimnastycznej w budynku B. Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy rozwijają sprawności ruchowe dzieci. Obok elementów gier zespołowych, kadra naszych nauczycieli prowadzi zabawy integracyjne, kształtujące postawę, relaksacyjne, orientacyjno-porządkowe, z elementami skoku, celowania, toczenia itp., a wszystko to dostosowane do poziomu rozwoju naszych najmłodszych uczniów. Chcemy bowiem nie tylko kształcić i wychowywać, ale również zaszczepiać miłość do sportu oraz uczyć zasad fair play.

  Zajęcia w wymiarze 4 godzin w tygodniu.
 • Zajęcia komputerowe

  W naszej szkole zajęcia komputerowe prowadzone są już od pierwszej klasy, dzięki czemu dzieci od najmłodszych lat są inspirowane do wykorzystywania komputera nie tylko do rozrywki, ale przede wszystkim do pracy. Uczniowie poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy na komputerze, z przyjemnością i radością nabywają nowe umiejętności, poznają możliwości tych cyfrowych maszyn oraz rozwijają swoją wyobraźnię. Komputer, jako niezbędne narzędzie naszych czasów wspiera wczesnoszkolne cele edukacyjne, takie jak nauka pisania, czytania, logicznego i efektywnego myślenia, czy też liczenia. W tym celu poznajemy różne programy np. Paint, Notatnik, czy pakiet biurowy stanowiące swoisty niezbędnik współczesnego środowiska pracy. 
  Nasi uczniowie od początku w formie zabawy, małymi kroczkami wchodzą w świat programowania i logiki komputerowej używając do tego nowoczesnych narzędzi programowych Code  Go Robot Mouse  oraz interaktywny kurs programowania, np. Scotte GO!

  Zajęcia w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
 • Gimnastyka korekcyjna

  Zadaniem gimnastyki korekcyjnej w naszej szkole, jest przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci. Poprzez ćwiczenia oraz gry i zabawy z elementami gimnastyki 
  korekcyjno – kompensacyjnej uczniowie wyrabiają nawyk prawidłowej postawy, wzmacniają mięśnie posturalne, rozciągają mięśnie przykurczone. Zajęcia te to także profilaktyka wad kończyn dolnych. Nie zapominajmy jednak, że dla uczniów to przede wszystkim dobra zabawa i czas relaksu między lekcjami.

  Zajęcia w wymiarze 1 godzin w tygodniu.
 • Szachy

  Szachy to wspaniała gra, która stwarza dzieciom nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształtuje wyobraźnię, ćwiczy pamięć, koncentrację oraz uczy logicznego myślenia.
  Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaczynają przygodę z szachami od poznania bierek szachowych: ich nazw, ustawienia, ruchów i bicia. Przyswajają tę wiedzę przy okazji nauki wierszyków, rozwiązywania prostych zadań, zbierania grzybków. Przed rozegraniem swoich pierwszych partii dowiadują się co to szach, mat, pat i roszada. Na dalszym etapie kształcenia uczniowie wgłębiają się w bardziej złożone zagadnienia dotyczące królewskiej gry. Zapoznają się z debiutem szachowym, poznają podstawowe końcówki, techniki matowania oraz szereg motywów taktycznych: widełki, związanie, rożen, odciągnięcie itd. Najwięcej radości sprawia uczniom sama gra praktyczna, dlatego prawie na każdych zajęciach mają oni okazję rozegrać partię szachową. Oprócz zabawy i miłego spędzenia czasu podczas gry uczą się zasad fair play, szacunku do przeciwnika, radzenia sobie z porażką i wszystkimi tymi emocjami, które są obecne w każdym sporcie.

  Zajęcia w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
 • Zajęcia taneczne

  Zumba to szczególne zajęcia w naszej szkole, na których dzieci nigdy się nie nudzą. Jest to idealny sposób na relaks pomiędzy lekcjami. Poprzez układy taneczne i ćwiczenia dzieci kształtują koordynację ruchową, pracują nad równowagą, a także pobudzają kreatywność oraz rozwijają wyobraźnię abstrakcyjna i przestrzenną. Podczas zajęć zawsze znajdziemy czas na chwilę zabawy w rytm muzyki.

  Zajęcia w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
 • Zajęcia teatralne

  Zajęcia teatralne w naszej szkole poszerzają i kształtują wiedzę ucznia oraz są bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym jego rozwój kulturalny, emocjonalny i społeczny. Uczą przez przeżywanie, dają możliwość kształtowania osobowości, rozwijają wrażliwość i wyobraźnię dziecka. Młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas szkolnych wystąpień, których w naszej szkole nie brakuje. Tu porażka nie staje się klęską, lecz doświadczeniem, bo dotyczy odtwarzanej roli. Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie, pozwala odkryć inny świat i znaleźć motywację do życia.

  Zajęcia w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
 • Basen

  Zajęcia na basenie są okazją do zabawy i nauki. Oswajamy uczniów z wodą dbając o rozwój motorykisensomotoryki dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia. To nie tylko świetna zabawa dla najmłodszych, ale ćwiczenia te służą również wczesnej profilaktyce wad postawy oraz stymulacji prawidłowego rozwój mięśni. Prowadzimy zajęcia z nauki pływania.

  Zajęcia w wymiarze 1-2 godzin w tygodniu.
 • Konwersacje

  W naszej szkole przygotowujemy uczniów do życia w wielojęzycznym i zróżnicowanym kulturowo świecie. Dbając o najwyższy poziom kształcenia i wszechstronny rozwój uczniów, dążymy do swobodnego posługiwania się językiem angielskim na co dzień.  Na lekcjach tych jednak nie ćwiczymy struktur gramatycznych, ale główny nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności mówienia i słuchania.

  Zajęcia w wymiarze 1 godzin w tygodniu w klasie 0.
 • Science

  Zajęcia Science powstały z myślą o najmłodszych dzieciach, w celu wprowadzenia, rozszerzenia i pogłębienia wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych w oparciu o treści nauczania obowiązujące w klasach 1-3. Prowadzone są  dwujęzycznie. Założeniem zajęć jest wykorzystanie języka angielskiego do osiągnięcia szerszych celów edukacyjnych takich jak: rozwijanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem i jego różnorodnością oraz integrowanie nauczania języka angielskiego z elementami takich przedmiotów jak przyroda, geografia i wiedza o społeczeństwie. W czasie zajęć uczniowie swobodnie wypowiadają się na omawiane tematy, pracują w grupie i parach, poznają wiele piosenek i poszerzają zakres słownictwa poznanego na lekcjach języka angielskiego.

  Zajęcia w wymiarze 1 godzin w tygodniu.
 • Kultura i zachowanie

  Podczas zajęć z Kultury i zachowania realizujemy programy autorskie, ucząc dzieci jak rozpoznawać własne uczucia, jak o nich rozmawiać, słuchać uważnie, prosić o pomoc, mówić przepraszam, rozwiązywać konflikty, pomagać innym i adoptować się do nowych sytuacji. Chcemy aby uczniowie naszej szkoły rozwijali empatię, uczyli się szacunku i otwartości na siebie i innych, umieli i chcieli rozmawiać o swoich uczuciach i emocjach. Ważnym elementem zajęć jest również nauka dobrych manier i kulturalnego zachowania.

  Zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
 • Drugi język obcy

  Do wyboru: język niemiecki, język francuski i język hiszpański.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców naukę drugiego języka rozpoczynamy już w klasie 3. Uczniowie mają bogatą ofertę, mogą wybrać spośród  trzech języków obcych: niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Nasi nauczyciele używają podczas zajęć różnych form i technik pracy dostosowanych do wieku i rozwoju psychofizycznego dzieci, co pozwala na zoptymalizowanie procesu nauczania. Naszym celem jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, pisania, czytania i rozumienia, szczególny nacisk kładziemy jednak na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej umożliwiającej naturalne posługiwanie się językiem obcym w codziennych sytuacjach.
  Dobra znajomość języków obcych daje uczniom naszej  szkoły  znaczną przewagę nad rówieśnikami z innych szkół.

  Zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie 3.