Fundacja i jej misja

 • Głównym zadaniem Fundacji Edukacyjnej Varsovia powstałej w 1992 r. jest działalność oświatowa. Jest ona organizacją non-profit, co oznacza, że jej środki są przeznaczone na finansowanie prowadzonych przez nią placówek. Tworzymy prywatne szkoły z tradycją i unikalnym charakterem na terenie Warszawy. Nasze placówki należą do najstarszych szkół tego typu w stolicy.

  Wiemy, jak ważnym okresem w życiu człowieka jest etap jego początkowego kształcenia. W czasach powszechnego dostępu do edukacji, coraz większą popularność zyskują szkoły prywatne podstawowe oraz średnie. Warszawa oferuje duży wybór takich placówek, dlatego warto pochylić się dokładniej nad każdą z nich, aby podjąć najlepszą decyzję.

  Co na ich tle odznacza nasze placówki? Wypracowane wzorce w ciągu 28 lat pracy z dziećmi i młodzieżą oraz bogate doświadczenie pozwalają na budowanie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania, życzliwości i szacunku we wszystkich placówkach Fundacji. Naszą najlepszą wizytówką są nasi absolwenci!

  Misja

  Naczelną zasadą realizowaną w Szkołach Fundacji Edukacyjnej Varsovia jest nauczanie permanentne od klasy zerowej do egzaminu maturalnego według nowoczesnych zintegrowanych programów nauczania. Zapewniamy naszym uczniom najwyższą jakość kształcenia, ze szczególnym naciskiem na języki obce. Myśląc o wszechstronnym kształceniu swych dzieci już od początku ich ścieżki edukacyjnej, rodzice coraz częściej decydują się na niepubliczne szkoły podstawowe. Warszawa otwiera wiele perspektyw przed młodymi ludźmi. Chcemy wspólnie z rodzicami, wspierać każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej, w indywidualny sposób rozwijając jego talenty i zainteresowania.

  Do tej pory powołaliśmy do istnienia cztery szkoły prywatne w Warszawie: dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące. Do placówek Fundacji Edukacyjnej Varsovia należą:

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 49, ul. J. S. Bacha 2, 02-743 Warszawa.
  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna im. Wiktorii Wiedeńskiej w Wilanowie, ul. Kolegiacka , 02-960 Warszawa.
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 6, ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa.

  Oprócz zapewnienia wszechstronnego rozwoju i zabawy, tworzymy miejsca, w których dzieci dorastają w atmosferze szacunku i bezpieczeństwa. Budynki naszych szkół są monitorowane i chronione przez całą dobę, a Fundacja zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych uczniów. W każdej ze szkół uczniowie mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony lekarza pediatry, pielęgniarki, psychologów, logopedy oraz reedukatora. Zapewniamy  opiekę nad uczniami od godziny 7:30 do 18:00.

  Kluczowe postacie

  Prezesem Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” jest Krzysztof Kolczyński.

  Dyrektorem Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 49, Gimnazjum Niepublicznego nr 13 i Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 6 przy ul. Bacha 2 jest Katarzyna Kabzińska.

  Zastępcą Dyrektora Szkół Podstawowej Niepublicznej nr 49 przy ul. Bacha 2 ds. nauczania w klasach 0 – 3 jest Edyta Ćwikła.

  Dyrektorem Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej w Wilanowie jest Małgorzata Urbańska.

  Drodzy Rodzice! Jeśli dla Waszych dzieci chcecie wybrać najlepsze szkoły prywatne, Warszawa zaprasza!

  Fundacja obchodzi 25. urodziny (1992 – 2017)

  Fundacja Edukacyjna „Varsovia” powstała w 1992 roku i do dziś prowadzi jedną z największych niepublicznych placówek oświatowych w kraju.

  W 2017 roku Fundacja Edukacyjna Varsovia świętowała swoje 25 urodziny. Z tej okazji odbyło się specjalne przyjęcie urodzinowe. Tortu co prawda nie było, ale było za to bardzo miłe spotkanie w sali widowiskowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Prezes Fundacji, w swoim wystąpieniu podsumował ćwierćwiecze działalności Fundacji i szkół przez nią prowadzonych. Nauczyciele zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna, na którą złożyły się występy naszych absolwentów, uczniów oraz ich rodziców. Na zakończenie wieczoru został wręczony Panu Prezesowi okolicznościowy obraz. Do zobaczenia za kolejne 25 lat.

  Głównym zadaniem Fundacji jest działalność oświatowa. Jest ona organizacją non-profit, co oznacza, że jej środki są przeznaczone na finansowanie prowadzonych przez nią szkół. Fundacja prowadzi aż cztery prywatne szkoły – Warszawa stanowi obszar tej działalności.

  Naczelną zasadą realizowaną w Szkołach Fundacji jest nauczanie permanentne od klasy zerowej do egzaminu maturalnego według nowoczesnych i zintegrowanych programów. Wiemy, jak wielkie znaczenie w rozwoju człowieka odgrywa czas jego edukacji szkolnej. Rodzice, planując przyszłość dziecka, mogą wybierać spośród wielu możliwości inwestycji w jego kształcenie. Jeszcze do niedawna prym wiodły szkoły państwowe. Teraz coraz większą popularnością cieszą się szkoły prywatne. Warszawa należy tu do czołówki polskich miast oferujących takie placówki.

  Tym, co między innymi wyróżnia nasze ośrodki, jest skład kadry nauczycielskiej – wielu naszych pedagogów to autorzy podręczników. Pozwala to nam położyć w programie kształcenia szczególny nacisk na nauczanie twórcze i indywidualne.

  Sposób zarządzania szkołami umożliwia nauczycielom szybkie wprowadzanie inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych.

  Dzięki rosnącym wymaganiom wobec poziomu kształcenia, rodzice coraz częściej decydują się dla swoich dzieci wybrać prywatne szkoły podstawowe. Warszawa przoduje w tym wśród innych miast.

  W ramach miesięcznej opłaty oferujemy i zapewniamy naszym uczniom:

  • nowoczesne i oryginalne programy nauczania w zakresie każdego z przewidzianych programem szkolnym przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych,
  • naukę w klasach maksymalnie 18-osobowych,
  • rozszerzony program nauczania języków obcych,
  • nauczanie w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych,
  • organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgonie z zainteresowaniami uczniów: kółka przedmiotowe, warsztaty i fakultety,
  • kolonie letnie, obozy narciarskie i „zielone szkoły”,
  • dyżury świetlicowe dla klas 0 – 3 do godziny 18:00,
  • drugie śniadanie i podwieczorek w klasach 0 – 3,
  • drugie śniadanie w klasach 4 – 6,
  • ubezpieczenie uczniów.

  Fundacja zatrudnia: lekarza pediatrę, pielęgniarkę szkolną, psychologów, logopedę oraz reedukatora.

  Budynki, w których znajdują się szkoły, są monitorowane i chroniony przez całą dobę, a Fundacja dodatkowo zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych uczniów.

  Warto też wspomnieć, że nasze placówki należą do najstarszych wśród kręgu ośrodków, jakie tworzą szkoły podstawowe prywatne – Warszawa zaprasza!

  Kwoty wpłacane przez rodziców naszych uczniów są darowiznami na rzecz Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”.

  Opłaty dokonywane są przez 10 miesięcy w roku na konto bankowe:

  Konto bankowe dla szkoły przy ul. J.S. Bacha 2:

  Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa

  89 1500 1272 1212 7005 7739 0000

  Konto bankowe dla szkoły w Wilanowie:

  Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa

  14 1500 1272 1212 7007 4185 0000