Opłaty

 • Kwoty wpłacane przez rodziców naszych uczniów są darowiznami na cele statutowe Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”. Opłaty dokonywane są przez 10 miesięcy w roku na konto bankowe:

  Santander Bank Polska S.A.
  14 1500 1272 1212 7007 4185 0000
  Tytułem: Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia.

  Co zapewniamy:

  • program edukacyjny ujęty w planie zajęć obowiązkowych, rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN
  • naukę w klasach maksymalnie 18- osobowych
  • wysoki poziom języków obcych, w tym nauczanie z elementami dwujęzyczności w klasach 7-8
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
  • zajęcia na basenie w klasach 1-3
  • śniadanie i podwieczorek w klasach 0-3, śniadanie w klasach 4-6
  • opiekę nad uczniami od godz. 7:30 do godziny 18:00
  • SPOKÓJ RODZICÓW O PRZYSZŁOŚĆ DZIECI!