Kadra

 • Krzysztof Kolczyński
  Prezes Fundacji Edukacyjnej “Varsovia”
 • Magdalena Pietruszka
  Wiceprezes Fundacji Edukacyjnej “Varsovia”
 • Małgorzata Urbańska
  Dyrektor Szkoły
 • Katarzyna Skibińska
  Zastępca Dyrektora Szkoły
  ds. nauczania w klasach 0 – 3
  Wychowawca klasy 2A
 • Maja Krywko - Marek
  Koordynator
  ds. organizacyjnych szkoły
  Wychowawca klasy 3C,
  język niemiecki
 • Joanna Barszowska
  Wychowawca klasy 0A
 • Anna Kazakovs
  Wychowawca klasy 1A,
  muzyka
 • Agata Ryś - Cieluch
  Wychowawca klasy 1B,
  zajęcia komputerowe
 • Katarzyna Marek
  Wychowawca klasy 1C
 • Jagoda Kazimierczak
  Wychowawca klasy 2B,
  reedukacja
 • Ewa Zdrojewska
  Wychowawca klasy 2C
 • Celina Balon
  Wychowawca klasy 3A,
  zajęcia taneczne
 • Ewa Piłka
  Wychowawca klasy 3B,
  język francuski
 • Michał Benisz
  Wychowawca klasy 4A,
  wychowanie fizyczne,
  korektywa, pływanie
 • Monika Szymańska
  Wychowawca klasy 4B,
  zajęcia komputerowe,
  informatyka, fizyka
 • Irmina Kozłowska
  Wychowawca klasy 4C,
  historia
 • Aleksandra Stando
  Język hiszpański
 • Joanna Michalak
  Wychowawca klasy 5B,
  język polski
 • Iwona Ładnowska
  Wychowawca klasy 5C,
  wychowanie fizyczne,
  korektywa, pływanie
 • Daniel Szkałuba
  Wychowawca klasy 5D,
  wychowanie fizyczne, korektywa
 • Justyna Krzyżanowska
  Wychowawca klasy 6A,
  język polski
 • Marzena Krawczyk
  Wychowawca klasy 6B,
  język angielski
 • Magdalena Kwiecińska
  Wychowawca klasy 6C,
  wychowanie fizyczne, korektywa
 • Robert Ratajczak
  Wychowawca klasy 7A,
  biologia, chemia, przyroda
 • Jakub Nowacki
  Wychowawca klasy 7B,
  matematyka
 • Andrzej Szczepanowski
  Wychowawca klasy 8A,
  geografia
 • Mariola Słońska - Strach
  Wychowawca klasa 8C,
  język angielski
 • Sandra Kosmala
  Język angielski
 • Aneta Stępniak
  Język angielski
 • Paweł Kosnowski
  Język angielski
 • Piotr Orzeszek
  Język angielski,
  social studies
 • Natalia Orzeszek
  Język angielski, konwersacje
 • Anna Kurman
  Język angielski
 • Monika Kostka
  Język angielski, science
 • Katarzyna Rozumska
  Język hiszpański
 • Monika Wysocka
  Język polski
 • Aneta Wilczek
  Język polski
 • Marta Matuszewska
  Język niemiecki
 • Tomasz Petrajtis
  Wiedza o społeczeństwie
 • Adam Pielaszek
  Historia
 • Andrzej Wadas
  Matematyka
 • Klaudia Ryszewska
  Matematyka
 • Tomasz Sobczyk
  Etyka
 • Piotr Marczak
  Technika, pływanie
 • Ewa Kuźniak
  Plastyka
 • Koleta Ponikowska - Skoczylas
  Artterapia
 • Monika Szymczyk
  Muzyka, zajęcia teatralne, 
  trening uważności
 • Aneta Mazur
  Bajkoterapia, reedukacja
 • Ewa Osiak
  Trening kompetencji, reedukacja
 • Ewa Kozicka
  Logopeda
 • s. Katarzyna Zielińska
  Religia
 • Alla Semenova
  Zajęcia świetlicowe
 • Karolina Urbańska - Cieślak
  Psycholog w klasach 4 – 8
 • Ilona Nijakowska
  Psycholog w klasach 0 – 3
 • Magdalena Rysak
  Sekretarka
 • Agnieszka Komorska
  Kierownik gospodarczy