Rekrutacja

 • Zapraszamy dzieci od “zerówki” do klasy 8!

  W celu obejrzenia szkoły lub umówienia się na indywidualne spotkanie z dyrektorem, prosimy o kontakt z sekretariatem, dzwoniąc pod        nr telefonu: tel. (22) 885 65 04 lub  698 631 177.

  Zapraszamy dzieci do “zerówki” oraz klas 1-8!

   Organizacja rekrutacji w Szkole Podstawowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia

  Przy zapisywaniu ucznia do szkoły niezbędny jest dowód osobisty rodzica oraz PESEL dziecka. Opłata wpisowa płatna do pięciu dni od zawarcia umowy kształcenia na nr konta:

  Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa 
  14 1500 1272 1212 7007 4185 0000
  Tytułem: Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia.

   

  Rekrutację do wszystkich szkół prowadzimy w sposób ciągły!