Rekrutacja

 • Zapraszamy dzieci od “zerówki” do klasy 8!

  W celu obejrzenia szkoły lub umówienia się na indywidualne spotkanie z dyrektorem, prosimy o kontakt z sekretariatem, dzwoniąc pod        nr telefonu: tel. (22) 885 65 04 lub  698 631 177.

  Zapraszamy dzieci do “zerówki” oraz klas 1-8!

  Przy zapisywaniu ucznia do szkoły niezbędny jest dowód osobisty rodzica oraz PESEL dziecka. Opłata wpisowa płatna do pięciu dni od zawarcia umowy kształcenia na nr konta:

  Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa 
  14 1500 1272 1212 7007 4185 0000
  Tytułem: Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia.