Najbardziej Kreatywny Program Edukacyjny

26 listopada 2018

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że nasza Szkoła przystąpiła do udziału w Destination Imagination, czyli największym na świecie programie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności.

DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.

DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Uczy wytrwałości, samodzielności, tolerancji, odwagi w myśleniu i działaniu, współpracy w zespole.

Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań. Uczestnicy stają przed Wyzwaniami, w których wykorzystują m.in. inżynierię, technologię, sztukę, czy nauki społeczne, aby dojść do najbardziej twórczego rozwiązania. Nasze szkolne Drużyny rozpoczęły już pracę nad wybranymi Wyzwaniami, efekty naszych działań będziemy chcieli zaprezentować podczas XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination 2019 we Wrocławiu.