Rozpoczęcie Roku Szkolnego

24 sierpnia 2020
Klasy 0 – 1
1 września (wtorek) 2020 zapraszamy dzieci z klas „0”, 1A, 1B, 1C z jednym rodzicem w maseczkach na boisko szkolne (wejście od ul. Biedronki) na spotkanie z wychowawcą:
– klasa 1A – godz. 9.30
– klasa 1B – godz. 10.00
– klasa 1C – godz.10.30
– klasa „0” – godz.11.00
Po powitaniu dzieci rodzice nie wchodzą do szkoły.
Klasy 2 – 8
1 września (wtorek) 2020 od godz. 8.15 do 10.00 – uczniowie klas 2 – 8 spotykają się z wychowawcą w klasach, a następnie odbędą się lekcje zgodnie z planem .
Do budynku B uczniowie klas 4 – 8 będą wchodzić trzema wejściami:
– wejściem głównym od strony ul. Kolegiackiej – bezpośrednio do szatni – klasy 5B, 6B, 6C, 6D
– wejściem głównym od strony ul. Kolegiackiej – bezpośrednio do szkoły – klasy 4B, 5A, 6A, 7B, 7C
– wejściem bocznym – od strony ul. Biedronki – klasy 4A, 5C, 7A, 7D, 8A

 Procedury początek roku 0-8