Wilanowskie jabłonki

13 listopada 2020
Nasze jabłonki pięknie rosną i czekają na powrót opiekunów do Szkoły.
Przypomnijmy, Warszawskie Święto Drzewa to akcja zazieleniania naszego miasta.
Klasa 7c na lekcji geografii posadziła i opiekuje się dwoma jabłoniami ozdobnymi.