Climate of Poland

30 września 2020

Podczas lekcji geografii dzieci uczą się o klimacie Polski również w języku angielskim. Poznają cechy naszego klimatu wykorzystując mapy, karty pracy i filmy edukacyjne. Anglojęzyczna terminologia pozwoli na opowiedzenie naszym kolegom z całego świata dlaczego klimat naszego kraju jest taki wyjątkowy.