Części mowy

9 czerwca 2021

Na ostatnich lekcjach przypominaliśmy części mowy, ale w mało tradycyjny sposób. Było losowanie, rozpoznawanie część mowy i przyporządkowanie odpowiedniego symbolu. A to wszystko po to, by dobrze je utrwalić!

EksperymentyĆwiczenie czytania