Dbajmy o naszą planetę

20 kwietnia 2021

Za kilka dni w całej Polsce rusza akcja: Dzień Ziemi. Dziś chcielibyśmy zaprezentować zdjęcia nadesłane przez uczniów z klas starszych, które przedstawiają negatywne działanie na środowisko, które może być zagrożeniem dla roślin, zwierząt, a także nas samych. Cieszymy się, że nasi uczniowie dbają o przyrodę i są wrażliwi na negatywne działania człowieka.

Akcja “Żonkile”Żyjmy w zgodzie z przyrodą