Derby Varsovii

6 kwietnia 2022

Za nami Derby Varsovii dla klas 7 – 8. Turniej, który po przerwie spowodowanej pandemią wrócił na naszą szkolną salę gimnastyczną i przysporzył nam dzisiaj dużo sportowych emocji. W Derbach brały udział dwie drużyny ze szkoły na Bacha oraz dwie z Wilanowa. Drużyny rywalizowały w formule “każdy z każdym”. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna klas 8 z Wilanowa. Gratulujemy wszystkim drużynom!

WiosnaLapbook na WOS-ie