Dzikie sprawy Warszawy

9 października 2020

W czasie dzisiejszych zajęć uczniowie dowiedzieli się jakie zwierzęta można spotkać w warszawskich lasach. Zastanawiali się jakie działania człowieka mogą pomóc, a jakie zaszkodzić mieszkańcom lasu. Jakie konflikty mogą się pojawić w relacji człowiek – zwierzęta i jak można im zapobiegać? Dzieci zdobyły również praktyczną wiedzę jak należy zachować się podczas spotkania z dzikimi zwierzętami.