Kierunki Świata

4 lutego 2021

Wyznaczanie kierunków świata to jedno z trudniejszych zagadnień edukacyjnych. Aby to ułatwić powstała gra, w której dzieci samodzielnie wyznaczały trasę, a następnie wydawały polecenia wykorzystując kierunki geograficzne. Były emocje, radość, ale przede wszystkim nauka !!!

Finał WOŚPDoświadczenia z hydrostatyką