Kruchy lód

23 stycznia 2019

Wszystkie dzieci cieszą się z zimowych ferii, bo jest to czas wolny od zajęć szkolnych, czas pełen swobody i radości. Jednak w tym okresie nie możemy zapomnieć o właściwym zachowaniu. 21 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Zostało ono przeprowadzone przez ratowników SWOPR.

AIRO – Centrum Aktywnej RozrywkiTeatr Sabat