Kwiat Marianny

27 września 2021

Kilka lekcji temu uczniowie na lekcji Wiedzy o społeczeństwie czytali opowieść o dziwnym śnie Marianny. Dziewczyna obudziła się w świecie, w którym była całkowicie sama. Początkowo pełna radości, że nie idzie do szkoły i nie ma obowiązków, szybko zorientowała się, że życie samemu jest nie tylko trudne, a niemożliwe. Rzeczywiście, człowiek jest istotą społeczną — musi żyć, rozwijać się, działać wśród innych i dla innych. Uczniowie klas 8 wykonali prace obrazujące swoje związki z innymi osobami i grupami społecznymi, do których należą. Rodzina, przyjaciele, klasa szkolna, związki sportowe — to tylko niektóre społeczności, gdzie działają. Barwne i pomysłowe prace (w formie pajęczyny, kosmosu, grzybów) obrazują te zjawiska. Zachęcam do obejrzenia i gratuluje pomysłowości!

PS. Pamiętajmy uniwersalne słowa Arystotelesa: „Człowiek jest istotą społeczną, ten zaś, kto nie żyje w społeczeństwie jest bestią albo bogiem”.

ŻagleSpacer po Starówce