Mapowanie

15 listopada 2022

Klasy 5 rozpoczęły naukę geografii. Podstawowym źródłem wiedzy o świecie jest mapa. Podczas lekcji uczniowie poznali, czym są mapy, czym się różnią i jak powstają. Następnie wykorzystując wiedzę w praktyce każdy wykonał mapę swojego królestwa, stosując wszystkie zasady kartografii.

Dzień owoców i warzywMatematyczne memory