Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować"

17 maja 2018

Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pierwszy raz przystąpiliśmy do programu edukacyjnego ,,Ratujemy i uczymy ratować”. Celem tego programu jest praktyczna nauka uczniów klas najmłodszych elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się kiedy ktoś  potrzebuje pomocy. Warsztaty prowadzi wykwalifikowany instruktor WOPR P. Daniel Szkałuba.

Rozrywkowe opracowania muzyki klasycznejWarsztaty bursztynnicze