Spotkanie z weteranką

14 stycznia 2020

W poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie z weteranką 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Amii Krajowej Panią Haliną Górką – Grabowską. Początkowo działała w konspiracji antysowieckiej, na terenach Wołynia okupowanych przez ZSRR w latach 1939 – 1941. Po opanowaniu tych ziem przez wojska niemieckie, zajmowała się wywiadem i zbieraniem informacji o zaopatrzeniu oddziałów armii niemieckiej kierowanych na front wschodni. Brała też czynny udział w walkach 27 Wołyńskiej DP AK, przechodząc jej szlak bojowy, wraz z epopeją forsowania bagien Prypeci. Po rozbrojeniu Dywizji przez wojska sowieckie, wcielona do Wojska Polskiego dowodzonego przez Zygmunta Berlinga, po krótkim czasie zwolniona do cywila. Jest dwukrotnie odznaczona Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie, prowadziła Archiwum 27 Wołyńskiej DP AK. Pani Hanna w trakcie spotkania snuła opowieść o działaniach swojej jednostki, relacjach polskiej, ukraińskiej i żydowskiej ludności Kresów oraz powojennych losach bohaterów tamtych wydarzeń. Spotkanie to było cenną lekcją historii dla naszych uczniów.  29 stycznia tego roku nasz Gość skończy 100 lat. Życzymy jej najlepszego zdrowia i kolejnych stu wiosen!

Finał Warszawskiej Olimpiady MłodzieżyWarsztaty fizyczne