Szkolny teatrzyk

9 marca 2021

Praca nad przedstawieniem w klasie 0 zaczęła się od podziału dzieci na trzy grupy . Każda grupa miała przedstawić wybraną bajkę: “Królewnę Śnieżkę”, “Trzy świnki” oraz “Czerwonego Kapturka”. Na początku własnoręcznie wykonały kukiełki z drewnianych łyżek, następnie przygotowały plakaty na spektakl, a następnie zaprezentowały bajki.

WF w plenerzeUkryte iloczyny