Wspomnienia - gra planszowa

25 listopada 2020
Jedną z form utrwalenia wiadomości jest gra planszowa. W taki właśnie sposób dzieci z klasy 0 powtarzały wiadomości o jesieni. Grzyby, liście, owoce leśne oraz rośliny chronione to pola w zabawie. “Leśne spacery”, bo tak nazywała się gra wzbudziła wiele emocji i radości!
“Wiem i działam”Obserwacja pogody