Zegary

11 czerwca 2021

W ramach powtórzenia i utrwalenia umiejętności odczytywania godzin na zegarze oraz wykonywania obliczeń zegarowych, dzieci z klasy 2c pracowały w grupach metodą stacji zadaniowych.

Ćwiczenie czytaniaVarsovia w kajaku!